Ден на народните будители

С окръжно №17743 от 28 юлий 1922 г. Министерството на [...]