Симеоновден

Именници: Симеон, Марта Обредна трапеза: обредна питка, варена кокошка В [...]