Изложба на книги от Людмил Стоянов (Георги Стоянов Златарев)

Централна библиотека на БАН откри изложба на книги от Людмил [...]