300 години от рождението на Имануел Кант

Имануел Кант е немски учен и философ, който поставя началото [...]