Представяне на книгата на д-р Тодор Тодоров „Елементална скулптура. Теория и практика“

На 14 декември в читалнята на Централна библиотека на БАН [...]