200 години от рождението на Георги Стойков Раковски (1821-1867)

    В годината, посветена на живота и делото на [...]