Изложба на български възрожденски календари, отпечатани за времето 1846-1876 от видни български писатели и книгоиздатели

    Централна библиотека закрива сезона на изложбите за 2019 [...]