Велики четвъртък – обичаи и традиции в голямата подготовка за Великден

Цялата седмица предшестваща големия християнски празник се нарича Страстна. Народът [...]