Поздравление от Българската библиотечно-информационна асоциация по повод юбилея на БАН и Централна библиотека

На 23 октомври 2019 г. Централна библиотека на БАН получи [...]