Централна библиотека на БАН дигитализира  най-ценните документи от своите фондове и представя пред широката публика  дигитални колекции на свободен достъп. Целта е да бъде опазено книжовно-документалното наследство, съхранявано в библиотеката през всичките над 150 години на нейното съществуване.