На 26 февруари 2019 г. (вторник) от 09.30 ч. в читалня „Акад. Стефан Панаретов“ на Централна библиотека се проведе годишната среща на библиотеките от постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2019 г.

В началото присъстващите библиотекари бяха поздравени от директора д-р Силвия Найденова, която представи отчет за дейността през изминалата година и представи резултатите от извършено анкетно проучване за анализ на състоянието на академичната библиотечна мрежа. Татяна Стоянова и Цветанка Христова запознаха присъстващите с актуалните промени в документите, касаещи работата на отделните звена и отговориха на възникналите въпроси на колегите.

Във втората част на събитието всички се запознаха с интересните презентации на трима експерти от институти на БАН, които представиха подробно предизвикателствата и трудностите, с които са се сблъскали в последните години, за да превърнат своите  звена в истински „добри практики в библиотечната система“ – Юлияна Крайчева от Библиотека „Социология и наукознание“ при Институт за изследване на обществата и знанието, Лора Лямова от Библиотеката при Институт по невробиология и Татяна Беличенова от Библиотеката при Институт за космически изследвания и технологии.

В края на гостите беше представен новия уебсайт на Централна библиотека, като други трима специалисти бяха уважени със сертификати за своя споделен опит и знания в практиката на библиотечната мрежа на БАН.