На 7 февруари (вторник) в читалнята се проведе Годишната среща на библиотеките на постоянните научни звена (ПНЗ) на БАН за 2023 г. В нея взеха участие 40 специалисти от различните институти и структури на БАН. В началото директорът д-р Силвия Найденова представи информация за развитието и дейностите на Централна библиотека на БАН и академичната мрежа през изминалата 2022 година. Според предварителната програма после бяха обсъдени различни въпроси, свързани с проблемите на специалните библиотеки. Тематични презентации изнесоха Северина Ангелова от Института за литература, Анна Вергиева от Института по изкуствознание и Тодор Тодоров от Института по балканистика.