Вие сте тук: Начало » За нас » Структура
Действия към документ

Структура

Последна промяна 2017-02-13 13:28
 
 

Директор: Д-р Силвия НАЙДЕНОВА, тел. (02)  987 89 66, (02) 979 52 50, najdenova.s@cl.bas.bg

Отдели:

1. Специални библиотеки на ПНЗ 

             Д-р Силвия НАЙДЕНОВА, тел. (02)  987 89 66, (02) 979 52 50, najdenova.s@cl.bas.bg

 

2. Справочно-информационна и издателска дейност

           тел. (02) 979 53 79, 979 52 54

              1.1.    Сектор "Справочно-информационна дайност"

          тел. (02) 979 53 79, 979 52 54

              1.2.   Сектор "Издателска дейност"

           Стефка ХРУСАНОВА, тел. (02) 979 52 54, hrusanova.st@cl.bas.bg

3. Комплектуване и каталогизация на книги и други непериодични издания

          Татяна СТОЯНОВА , тел. (02) 979 52 55, tania.stoyanova@cl.bas.bg

4. Комплектуване и каталогизация на периодични издания

          Цветанка ХРИСТОВА, тел. (02) 979 53 65, (02) 979 52 58, hristova.ts@cl.bas.bg

 

5. Индексиране на библиотечни документи

          Жасмина КРЪСТЕВА, тел. (02) 979 52 46, system@cl.bas.bg

 

6. Международен обмен на публикации

           Мадлена КИСКИНОВА, тел. (02) 979 52 59, exch1@cl.bas.bg

 

7. Обслужване и фондове

          Габриела ГЕОРГИЕВА, тел. (02) 979 52 56, (02) 979 52 57, libserv@cl.bas.bg

 

8. Финансово-счетоводен

            Донка ДИМИТРОВА, тел. (02) 989 75 44, (02) 989 52 44

 

9. Административно-стопански

         9.1. Сектор "Обща канцелария"

         9.2. Сектор “Стопанска дейност”

         Маргарита ГЕОРГИЕВА, тел. (02) 979 52 51      


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 13-12-2018
Real Time Web Analytics