Вие сте тук: Начало » За нас » Издания
Действия към документ

Издания

Последна промяна 2015-07-13 13:26
 


ИЗДАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА БИБЛИОТЕКА (1950 – 2015)

БИБЛИОГРАФИЯ

 

Библиографията включва описания на изданията на Централната библиотека за периода 1950-2015 г. Материалът е предствавен в седем раздела: справочни издания, монографии, персонални и общи био-библиографии и библиографии, специални библиографии, тематични сборници и списания, съвместни издания с други научни институции и енциклопедии (за периода на присъединяването на “Българска енциклопедия” към Централна библиотека на БАН). Във всеки раздел описанията са подредени хронологично.  Изключение от хронологичния ред е направено в   случаите на две последователни издания.

Библиографията има за цел да представи издателската дейност на Централната библиотека като едно от направленията в информационното осигуряване на научните изследвания на Българската академия на науките.


Справочни издания 

Монографии
Персонални и общи биобиблиографии и библиографии
Специални библиографии
Тематични сборници и списания
Съвместни издания

Енциклопедии1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 09-12-2018
Real Time Web Analytics