Вие сте тук: Начало » За нас » Каталози
Действия към документ

Каталози

Последна промяна 2006-05-11 00:14
 

  • Електронен каталог
за комплектувани библиотечни документи в академичната библиотечна мрежа от 01.01.2003 г.
  • Традиционни каталози на хартиен носител

Централни азбучни каталози

книги на български език; книги на чужди езици на кирилица; 

книги на чужди езици на латиница; списания и вестници на кирилица; 

списания и вестници на латиница; 

графични издания; картографски издания; 

Централни географски каталози: периодични сборници на кирилица; 

периодични сборници на латиница. 

Централни систематични каталози

книги, комплектувани до 1982 г. – по схема за класификация на книгите в научните и по-големите библиотеки в България; 

книги, комплектувани през 1983-1992 г. – по ББК; 

книги, комплектувани след 1993 г. – по УДК. 

Азбучни каталози

лични библиотеки; 

специализирани сбирки; 

български дисертации.1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 11-12-2018
Real Time Web Analytics