Вие сте тук: Начало » За нас » Фондове
Действия към документ

Фонд

Последна промяна 2013-05-10 11:44
 
  • Единен библиотечен фонд: 2 010 139 библиотечни документа, от тях: книги – 1 040 145 т., периодични издания - 938 787 т., специални видове издания - 31 207;
  • Международен обмен с над 1447 институции и библиотеки в 73 страни, ежегодно постъпват над 2240 загл. пер. изд. и над 1872 загл. книги, изпращат се всички академични издания - над 800 монографии и над 14 500 ед. периодични издания. 
  • Специализирани сбирки в ЦБ: старопечатни издания – 1095 т.; микрофилми на славянски и гръцки ръкописи – 350 бр.; Синайска сбирка –1677 бр.; славистична сбирка – 3289 т.; отпечатъци – 1837 бр.; дисертации – 11 552 т.; микрофиши и микрофилми на съвременни издания; издания на Световната банка; издания на ООН; българска академика и справочни издания – над 15 000 т.; книгознание, библиотекознание – над 7 000 т.
  • Лични библиотеки:

    Петър Абрашев, дописен член на БАН; инж. Христо Александров; Марко Балабанов, дописен и редовен член на БАН; акад. Ангел Балевски; Никола Ванков, педагог; акад. Владимир Георгиев; Иван Евстратиев Гешов, дописен и редовен член на БАН; проф. Николай Дилевски; проф. Живка Драгнева; Цола Драгойчева, обществен деец; монахиня Валентина Друмева; Гаврил Занетов, историк и етнограф; проф. Васил Златарски, дописен и действителен член на БАН; Вичо Иванов, писател; Йордан Иванов, действителен член на БАН; проф. Асен Игнатов; Атанас Илиев, дописен и действителен член на БАН; акад. Николай Ирибаджаков; доц. Ярослав Йоцов; Спиридон Казанджиев, дописен и редовен член на БАН; Феликс Каниц, чуждестранен член на БКД; Иван Касабов, дописен и редовен член на БАН; Георги Кирков, дописен и редовен член на БАН; акад. Димитър Косев; акад. Константин Косев; проф. Никола Милев; Стоян Михайловски, дописен и действителен член на БАН; проф. Найден Мончев; Никола Начов, дописен и действителен член на БАН; Стефан Панаретов, дописен и редовен член на БКД; н.с. Татяна Полянска; Стоян Радев, писател; Георги Ризов; проф. Руси Русев; Никола Сакаров, икономист; акад. Благовест Сендов; Станимир Станимиров, историк; чл.-кор. Атанас Стойков; Васил Д. Стоянов, действителен член-основател на БКД; акад. Никола Съботинов; проф. Тома Ст. Томов; Андрей Тошев, дописен и действителен член на БКД; Стефан Тошкович, проф. Веселин Трайков; Иван Урумов, действителен член на БКД; инж. Кирил Чолаков; Марин Чолаков; Стою Шишков, етнограф и фолклорист; акад. Иван Юхновски; проф. Наум Якимов.


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 11-12-2018
Real Time Web Analytics