Вие сте тук: Начало » За нас » F.A.Q.
Действия към документ

F.A.Q.

Последна промяна 2017-01-12 19:27
 

Къде се намира Централната библиотека на БАН (ЦБ)?

София 1040, ул. 15 Ноември №1 (пл. Народно събрание)

Тел./Факс: (02) 986 25 00;  Тел. (02) 979 52 51

E-mail: library@cl.bas.bg

 

 

Какво е работното време на ЦБ?

Понеделник-петък: 9:00-17:30 ч.
Сектор "Библиотечно обслужване": понеделник-петък 9:00-17:00 ч., приемане на поръчки - 9:15-16:30 ч.
Читалня "Акад. Стефан Панаретов": понеделник-петък 8:30-18:00 ч.
Всеки последен петък от месеца е санитарен полуден и не се обслужват читатели.
Сектор "Официални издания и микрофилми": понеделник-петък 9:00-17:30 ч.

 

 

Как мога да се регистрирам?

Всеки гражданин има право да ползва услугите на Библиотеката. За целта той трябва да се регистрира като читател с лична карта в сектор "Библиотечно обслужване". Служителите на БАН представят и документ, че са на постоянен трудов договор и получават безплатна читателска карта. Останалите заплащат годишна или временна читателска карта в съответствие с "Ценоразпис за платените услуги и дейности" и след попълване на съответния регистрационен талон.

 

 

Какви видове услуги мога да ползвам?

Читателите могат: да ползват библиотечни документи в читалните на ЦБ; да заемат библиотечни документи за вкъщи (само работещите в БАН на постоянен трудов договор); да получават библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина за временно ползване чрез междубиблиотечно заемане (само работещите в БАН); да получават справки и информация по дадена тема, библиографски данни за заглавия, сведения за определени събития и лица; указания за използване на справочния апарат на библиотеката и др.; да използват технически средства за четене на микроносители и за размножаване на документи.

 

 

Как да издирвам и поръчвам библиотечни документи?

Необходимата литература се издирва в традиционните каталози с помощта на дежурния библиотекар в сектор "Библиотечно обслужване" или в електронният каталог на ЦБ-БАН.
Записва се сигнатурата и дежурния  библиотекар проверява дали библиотечният документ е свободен.
Попълва се заемна бележка (червена с два отрязъка за читалнята или бяла с три отрязъка за домашно ползване).
Поръчките се изпълняват в рамките на 20 минути.

  

 

Колко книги мога да заемам за домашно ползване?

Читателите могат да заемат едновременно до пет тома книги. Художествената и учебната литература се ползват до един месец, научната литература - до три месеца. Срокът за ползване може да се удължи еднократно при представяне и пререгистриране на книгата в сектор "Библиотечно обслужване". За домашно ползване се заемат само книги, издадени след 1949 г. Книги, издадени преди 1949 г., и всички периодични издания, независимо от годината на публикуване, се ползват само в читалнята. В случай на нарушения читателят се предупреждава и лишава от правото да ползва библиотечни документи за срок от 6 месеца и се глобява за всяка просрочена седмица Вж  "Ценоразпис за платените услуги и дейности".

 

 

Какви видове библиотечни документи не мога да заемам за домашно ползване?

Читателите не могат да заемат за вкъщи следните библиотечни документи:
Старопечатни издания;  Редки и ценни книги; Периодични издания; Книги, публикувани преди 1949 г.; Справочни издания;
Дисертации; Микрофиши, микрофилми и електронни носители.

 

 

Как се ползват библиотечните документи в читалня "Акад. Стефан Панаретов"?

Поръчаната литература се получава от дежурния библиотекар и след ползване се връща отново на него. Читателят може да запази в читалнята библиотечен документ до 7 календарни дни от деня на последното ползване. Не се изнасят речници, справочници, енциклопедии, периодични издания и други библиотечни документи, принадлежащи на фонда на читалнята. При необходимост от ксерокопиране се оставя личната карта до извършване на услугата. Читателите нямат право да изнасят литература за ксерокопиране.извън Библиотеката

 

 

Какви издания мога да ползвам в сектор "Официални издания и микрофилми" на отдел "Обслужване и фондове"?

Издания на Световната банка;
Издания на ООН;
Фонд "Политология";
Микрофилмова сбирка на старобългарски ръкописи;
Микрофилмова сбирка на старобългарски, старогръцки и сирийски ръкописи от Синайския манастир "Св. Екатерина". 

 

 

Къде мога да ползвам микрофилми?

Микрофилмите се ползват само в определената за целта читалня на сектор "Официални издания и микрофилми", оборудвана с необходимата техника.

 

 

Мога ли да репродуцирам библиотечни документи?

Репродуцирането на библиотечни документи се извършва всеки работен ден от 13:00 до 18:00, но само в случаите, когато физическото им състояние позволява това. Вж "Ценоразписа"

 

 

Какво се прави в случай на загубен библиотечен документ?

В случай на загубен библиотечен документ, същият се заменя с равностоен или се заплаща в 5-кратен размер след оценка на Комисията "Библиотечни фондове".

 

За повече информация виж файла


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 12-12-2018
Real Time Web Analytics