Вие сте тук: Начало » За нас » F.A.Q. » Ценоразпис
Действия към документ

Ценоразпис

Последна промяна 2013-03-08 11:23
 

 

Ценоразпис за

платените услуги и дейности, извършвани в Централната библиотека на БАН 2013 г.

 

1. ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА

 

1.1 ЗА ЕДНА ГОДИНА

8 лв.

1.1.1 За дипломанти и докторанти (срещу представяне на студентска книжка)

5 лв.

1.1.2 За пенсионери

5 лв.

1.2 ВРЕМЕННА

 

1.2.1 За един ден

1 лв.

1.2.2 За един месец

3 лв.

2. МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

 

2.1 МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ В СТРАНАТА (МЗ)

 

2.1.1 Доставяне на документи или копия

По цени на съответната библиотека и пощенските разходи.

2.1.2 Изпращане на документи или копия

По цени на Централната библиотека и пощенските разходи.

2.2 МЕЖДУНАРОДНО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ (ММЗ)

 

2.2.1 Доставяне на документи или копия от чужбина

По цени на съответната библиотека и пощенските разходи.

2.2.2 Изпращане на копие от библиотечен документ за чужбина

По цени на съответните купони и пощенските разходи.

3. РЕПРОДУЦИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

3.1 КОПИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

3.1.1 Книги и периодични издания (формат А4)

 

·         До 1949г. (с разрешение на директора на ЦБ на БАН)

0.15 лв. за страница

·         След 1949г.

0.10 лв. за страница

3.1.2. Нестандартни по формат документи (вестници и др.п. формат А3 )

 

·         с разрешение на директора на ЦБ на БАН

0.20 лв. за страница

3.2. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

3.2.1. Сканиране на книги и периодични издания (без носител)

1,50 лв. за изображение

3.2.2. Копие от дигитализиран документ (без носител)

1,50 лв. за изображение

3.2.3. Сканиране и предоставяне на копие от микрофилмиран документ (без носител)

1,50 лв. за изображение

3.2.4. DVD носител

1.00

3.2.5. Заснемане с камера или дигитален фотоапарат

0,50-1,00 лв. за изображение

4. ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

4.1 ТРАДИЦИОННИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 

4.1.1 Писмени библиографски справки

 

Основна цена

 

·         За преглеждане на 1 година от указател на български език

5 лв.

·         За преглеждане на 1 година от указател на чужд език

10 лв.

·         За преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател

Според условията

·         По автентичен изворов материал - за 1 брой

Според условията

Доплащане към основната цена

 

·         За всяко намерено заглавие на български език от вторичен източник

Според условията

·         За всяко намерено заглавие на чужд език от вторичен източник

Според условията

·         За всяко намерено заглавие "de visu"

Според условията

·         За всяко намерено заглавие на редки езици

Според условията

4.1.2 Писмени фактографски справки

 

Основна цена

 

·         За преглеждане на един каталог "de visu"

Според условията

Доплащане към основната цена

 

·         За всеки уточнен факт

Според условията

4.1.3 Библиографски консултации

5 лв.

5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

 

5.1. КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗЛОЖБИ, РАДИОПРЕДАВАНИЯ, СЦЕНАРИИ, ФИЛМИ, КОНЦЕРТИ, ОПЕРИ, ОПЕРЕТИ, БАЛЕТНИ И ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ и др.

20-200 лв.

5.2. НАБОР НА ТЕКСТ

 

5.2.1 От ръкопис

1 лв за страница

5.2.1 От напечатен текст

0.50 лв за страница

5.3. ОФОРМЛЕНИЕ ПО ЗАДАДЕНИ КРИТЕРИИ

1 лв за страница

5.4. СКАНИРАНЕ И ОФОМЛЕНИЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ПЕЧАТ

2 лв за страница

5.6. РЕДАКТИРАНЕ

 

5. 6.1 На български език

3 лв за страница

5. 6.2. На английски език

8 лв. за страница

5. 6.3.Библиографска редакция

12 лв. за страница

5.7. ПОДГОТОВКА НА РЕЗЮМЕ

 

5. 7.1 На български език

 

·         За статия

5 лв.

·         За книга

50 лв.

5. 7.2 На английски език

 

·         За статия

15 лв

·         За книга

150 лв

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените на платените услуги и дейности се актуализират периодично

 

 

 


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 12-12-2018
Real Time Web Analytics