Вие сте тук: Начало » За нас » Брой 10(44), година IV, октомври 2010
Навигация
« Април 2018 »
Не По Вт Ср Че Пе Съ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
Действия към документ

Брой 10(44), година IV, октомври 2010

Последна промяна 2010-10-06 22:59
 

Съдържание

 

Новини

Нощта (и денят) на учените - Мария Ефремова 

Българо-шведски академичен проект: изграждане на дигитална библиотека от славянски ръкописи, старопечатни книги и справочници – доц. дфн Анисава Милтенова, Институт за литература при БАН

Приносът на петербургските българисти в създаването на учебната литература по бъл­гар­ска филология – проф. Елена Ю. Иванова, Санкт-Петербургски университет

Българистиката в Санкт-Петербургския държавен университет – Олга Василева – Научна библиотека „Максим Горки”

За гробовете на съветските подводничари на територията на България – доц. Асен Кожухаров, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

Ценен компендиум на българските библиолози – н.с. Даниела Атанасова 

Изложби в Централната сграда на Българската академия на нау­ки­те – Ли­дия Чол­панова

Предстоящи годишнини на членове на Българската академия на науките (1869-2010) – Стеф­ка Хрусанова            

Книги от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”, постъпили във фонда на Централната библиотека на БАН – Евгения Станчева

Нови постъпления във фонда на Централната библиотека на БАН – Евгения Станчева

Дарени книги, постъпили във фонда на Централната библиотека на БАН – Евгения Станчева


Редакционна колегия: н.с. Даниела Атанасова /отг. ред./, Лидия Чолпанова, Стефка Хрусанова, Евгения Станчева, ст.н.с. д-р Никола Казански

Компютърна обработка на изображения и текст: Мария Ефремова (webmaster@cl.bas.bg)

  

Адрес за кореспонденция

гр. София 1040

ул. “15-ти ноември” №1

тел: 979 53 79, 979 52 54

http://www.cl.bas.bg

E-mail: refer3@cl.bas.bg, refer2@cl.bas.bg, refer1@cl.bas.bg


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 12-12-2018
Real Time Web Analytics