Вие сте тук: Начало » За нас » Брой 1 (84), година IX, януари 2015
Навигация
« Ноември 2018 »
Не По Вт Ср Че Пе Съ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
Действия към документ

Брой 1 (84), година IX, януари 2015

Последна промяна 2015-02-13 14:01
 

Новини

Отчет за дейността през 2014 г. на Централна Библиотека на БАН (със съкращения)

Приложение 1: Публикационна дейност

Дискурс за етиката, етичните кодекси, етичните взаимоотношения, професионалната и библиотечната етика - Мария Младенова

Рецензии:

ДОСТОЙНО ЕСТ: Информационният бюлетин на Централната Библиотека на БАН – Летопис на инфосферата и регистър на гражданското съзнание - проф. д.п.н. Александра Куманова

Интерактивен философско-знаниев подход (Формиране на методологическа и научна култура) - д-р Красимира Александрова

За универсалната справочна книга “златна христоматия на България” - гл. ас. д-р Светла Шапкалова

Годишнини на членове на БАН – Ст. Хрусанова

Книги от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”, постъпили във фонда на Централната библиотека на БАН - Е. Станчева

Нови постъпления във фонда на Централната библиотека на БАН. – Е. Станчева

 

Редакционна колегия: ас. Даниела Атанасова /отг. ред./, Стефка Хрусанова, Евгения Станчева, доц. д-р Никола Казански

Компютърна обработка на изображения и текст: Петър Първанов (Parvanov@cl.bas.bg)

 

Адрес за кореспонденция

гр. София 1040

ул. “15-ти ноември” №1

тел: 979 53 79, 979 52 54 

http://www.cl.bas.bg

E-mail: refer3@cl.bas.bg, refer2@cl.bas.bg


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 14-11-2018
Real Time Web Analytics