Вие сте тук: Начало » Профил на купувача » "Абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна електронна литература", с две обособени позиции, дата на публикуване: 11.01.2016 г.
Действия към документ

"Абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна електронна литература", с две обособени позиции, дата на публикуване: 11.01.2016 г.

Последна промяна 2018-01-29 14:47
 

Обявата в АОП

Обявление, публикувано на 11.01.2016 г. - PDF

Решение, публикувано на 11.01.2016 г. - PDF

Документация, публикувана на 11.01.2016 г. - PDF, DOC

Съобщение

Решение по чл. 73 ЗОП, публикувано на 18.02.2016 г.

Протокол по чл. 72 ЗОП, публикуван на 18.02.2016 г.

Офертите се подават в деловодството на Централна библиотека на БАН, ул "15 ноември" №1, стая 225

Срок за подаване на документи 8 февруари (понеделник) 2016, 17:00 ч.

За допълнителна  информация и регистрация за участие, моля пишете на e-mail abonament_2016@cl.bas.bg

За допълнителна информация тел. 987 89 66 и 979 52 50, факс 02 986 25 00

Договор по обособена позиция I, дата на публикуване 14.03.2016 г.

Договор по обособена позиция II, дата на публикуване 14.03.2016 г.

Информация за възложени договори по обособена позиция I и II, дата на публикуване 14.03.2016 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. Обособена позиция I.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. Обособена позиция II.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 09-12-2018
Real Time Web Analytics