Вие сте тук: Начало » Профил на купувача » Обществена поръчка на абонамент за период от една година за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература 2015 г.
Действия към документ

Обществена поръчка на абонамент за период от една година за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература 2015 г.

Последна промяна 2016-09-21 16:45
 

Обявление - PDF

Решение - PDF

Документация - DOC

Обявата в АОП

Разяснения по документацията - PDF

Офертите се подават в деловодството на Централна библиотека на БАН, ул "15 ноември" №1, стая 225

Срок за подаване на документи 1 юни (понеделник) 2015, 17 ч.

За допълнителна  информация и регистрация за участие, моля пишете на e-mail abonament@cl.bas.bg

За допълнителна информация тел. 987 89 66 и 979 52 50, факс 02 986 25 00

Протоколи за Обособена позиция 1

Протоколи за Обособена позиция 2

Протоколи за Обособена позиция 3

Протоколи №4 и №5

Решения за определяне на участника, класиран на първо място по позиция №1 и №2 

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на Обществена поръчка по Обособена позиция 3 

Договор за Обособена позиция 1

Договор за Обособена позиция 2

Извършени плащания по договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за изпълнение на договор за възлагане на ОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 11-12-2018
Real Time Web Analytics