"Идвам от миналото, изпълнено с горд дух и любознание, пренасям ги в бъдещето, изпълнено с промени и предизвикателства..."

Начало

Старопечатни книги в Централната библиотека на БАН  1806-1878

Представянето на  избрани старопечатни книги  в Website на ЦБ на БАН е в изпълнение на изследователския проект "Академичният библиотечен фонд. Старопечатни книги в ЦБ на БАН 1806-1878 г." , с което се поставя  начало на разкриването богатството на   съхраненото за поколенията в най-старата научна библиотека в България.

Книжовното богатство на Централната библиотека на БАН заема достойно място в документалното наследство на България.

Посланията от столетните страници, съхранили мъдростта на времето, получават ново звучене в променящия се свят...

 Съвременните технологии осигуряват неограничен достъп до българските старопечатни книги и разкриват многоаспектно тяхното съдържание, с което се изпълнява заветът на родолюбивите българи писменото слово да буди българския дух.

Следва

 

Начало

1

2

3

4

5

6

 

Вашите въпроси, бележки и коментари за тази webpage изпращайте на:
ст.н.с д-р Мария Аргирова-Герасимова Exch4@cl.bas.bg
н.с. д-р Кристина Върбанова-Денчева refer4@cl.bas.bg 
Copyright 2001 Централна библиотека на БАН
Актуализирано: Февруари 13, 2003