Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с временен достъп
Действия към документ

Временен достъп

Последна промяна 2017-06-02 13:35
 

 Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

 

 oxford-academicПробен достъп до пълната колекция от Oxford Journals до 20.06.2017 г.
Базата дава досп до пълният текст на статиите от едни от най-популярните и водещи в своята област списания на адрес https://academic.oup.com/journals
Какви са предимствата от този достъп?
•        324 академични заглавия, с достъп до архив на статиите до 1996 или том първи;
•        19 нови заглавия, които стават част от колекцията през 2017 г.;
•        Достъп 24/7 от различни мобилни устройства чрез приложението на Oxford Academic;
•        Много статии са на свободен достъп;
•        Персонализирайте чрез най-удобните за вас настройки, получавайте известия за ново съдържание и съхранявайте трайно информация  за бързо споделяне чрез My Account.
 
  
ciela

Безплатен достъп до 20 юни 2017г. на адрес http://web6.ciela.net/. Потребителско име : biblio2017, Парола : ciela
Нова и полезна информация в правно-информационната система. CIELA 5.1 е предпочитана за клиенти заради съчетанието на обширна и полезна информация. Тя обхваща съдържание с над 5 милиона документа – най-пълната юридическа база данни.

Системата съдържа актовете на българското законодателство с пълни текстове, както следва:
• Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др. – действащи и отменени, стари редакции на нормативите и членовете.
• Законопроекти и стенограми на Народното събрание.
• Актове на Президента, Народното събрание, Министерски съвет, министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите, КЗК, актове на други ведомства.
• Практика на Конституционния съд.
• Съдебна практика с анотирани решения на съдилищата, на АС при БТПП. Решения на Европейския съд по правата на човека.
• Практика на Апелативните съдилища.
• Диспозитиви на съдебните решения.
• Държавен Вестник – пълен официален и неофициален раздел.
• Статии по правни проблеми.
• Библиография на издаваната правна литература.
• Речник на легалните дефиниции.
• Английско-български юридически речник.

  
extraБезплатен достъп за периода 15 май -15 юни 2017 до колекцията списания на IoP на адрес http://iopscience.iop.org.
  
emerald

Безплатен достъп до 17 юли 2017г. на адрес http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/

Emerald предлага широка гама от дигитални продукти, над 300 заглавия на списания, повече от 2500 книги и почти 1500 обучителни казуси, фокусирани върху управлението. Представени са 13 колекции в областите: счетоводство, финанси и икономика, бизнес, мениджмънт, човешки ресурси, изследване на организациите, маркетинг, управленски информационни системи, експлоатация, логистика, управление на качеството, публична политика, управление на околната среда, управление на имоти и урбанизирана среда, туризъм и хотелиерски мениджмънт, здравни и социални грижи, инженеринг, образование, библиотекознание. Много заглавия се индексират от Thomson Reuters и Scopus.

„eJournals Premier“ е най-изчерпателната колекция, предлагана от издателя. Тя е проектирана като мултидисциплинарна и съчетава основната база данни, посветена на управлението, с редица отделни специализирани колекции, осигурявайки изключителна пълнота.
Emerald е глобален издател, предоставящ най-високо качество. С почти 50-годишен опит Emerald управлява портфолио от над 300 списания, много от които са индексирани от Thomson Reuters (ISI). Цели 72% от индексирани заглавия отбелязват увеличение на техните наукометрични показатели за въздействие за 2014 г. (източник: Thomson Reuters Journal Citation Reports 2015). Освен това 85% от списанията са индексирани и от Scopus. Базата данни се обновява непрекъснато. Тя осигурява достъп до съвременно, висококачествено съдържание за потребителите, изследователите и практикуващите, като съчетава научния авторитет с практическо значение.
 
Повече информация: http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/index.htm

  
AS

Безплатен достъп за периода май-юни 2017 на адрес https://alexanderstreet.com/

Alexander Street предлага най-ефективните модели за абонамент и покупка на академични видеа на разположение на библиотеките. В политематичната база  Academic video online (AVON) се съдържат над 62000 видео заглавия. Други над 34000 видео заглавия обхващат области като антрапалигия, бизнес, филмово изкуство, медицина, история, музика и др.

  
ProQuestБезплатен достъп за периода май-юни 2017 на адрес http://www.proquest.com/
 
Уникални ресурси от ProQuest за изследване на хуманитарните и социалните науки
Част от продуктите включват:
- Periodicals Arcieve Online - ретроспективна колекция от 750 списания;
- Early English Books Online – онлайн колекция от създаването на печатни издания на английски език и произведения, отпечатани в Англия;
- Historical Newspapers – дигитален архив на вестници с 45 водещи заглавия, предлагащи пълен текст и изображения, датиращи от 18-и век;
- Social Science Premium Collection – над 5600 списания в областта на социалните науки – социология, криминология, образование, политика, лингвистика и др.;
- Ebook Central – модерна платформа за електронни книги дава достъп до повече от 840 000 научни книги.
  
Ebsco-logo

Безплатен достъп през октомври 2017 на адрес https://www.ebscohost.com/

Водещ доставчик на електронни ресурси в тези области. Предлага достъп до над 1 млн. Електронни книги от 1500 издатели от цял свят. Най-новите бази данни включват Academic Search Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, Social Science FT, Central&Eastern European Academic Source и EBSCO Discovery Service – инструмент, предоставящ достъп до най-всеобхватното съдържание в социалните науки и хуманитаристиката.

  
deg

Безплатен достъп за периода октомври-ноември 2017 на адрес https://www.degruyter.com/

Специално приложение за 900 електронни списания. Това е едно от най-старите издателства в Германия, което публикува над 1800 нови заглавия всяка година в различни области, от които над 400 на абонаментен принцип, повече от 500 свободно достъпни списания и над 50 дигитални продукта. Над 70% от съдържанието е на английски език.

  
ceeol

Безплатен достъп през ноември 2017 на адрес https://www.ceeol.com/

Електронна библиотека Central and Eastern European Online Library (CEEOL) предлага богата колекция от пълнотекстово индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки. Преобладаващи са публикациите от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа. До 2017г. CEEOL представя около 1500 заглавия на списания от 34 страни. Статиите в тях са публикувани на повече от 50 езика. Базата данни нараства всеки месец с около 4000 нови статии. Голяма част от списанията са представени в пълен архив. През 2016г. CEEOL започва да развива колекция от електронни книги. Новият проект на базата – Grey Literature Collection ще включва 1500 заглавия до края на 2017г.

  
emis

Безплатен достъп през февруари 2018 на адрес https://www.emis.com/

EMIS – информационни услуги за развиващите се пазари, е онлайн платформа, предлагаща трудно достъпна бизнес информация за развиващи се пазари, от местни и международни източници, осигуряваща достъп до хиляди профили на компании с финансови резултати, индустриални проучвания и анализи, макроикономически показатели, доклади за държавен риск и новини, като по този начин позволява детайлно анализиране на пазара.

  


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 21-10-2017
Real Time Web Analytics