Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с временен достъп
Действия към документ

Временен достъп

Последна промяна 2017-10-31 23:17
 

 Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

  
  
Ebsco-logo 

Безплатен достъп през октомври 2017 г. на адрес https://www.ebscohost.com/

Водещ доставчик на електронни ресурси в тези области. Предлага достъп до над 1 млн. Електронни книги от 1500 издатели от цял свят. Най-новите бази данни включват Academic Search Ultimate, Humanities Source Ultimate, Sociology Source Ultimate, Social Science FT, Central&Eastern European Academic Source и EBSCO Discovery Service – инструмент, предоставящ достъп до най-всеобхватното съдържание в социалните науки и хуманитаристиката.

  
Brill

Безплатен достъп от 15 октомври до 15 ноември 2017 г. на адрес http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals

Издателска къща Brill е основана през 1683 г. Тя е с богата история и силно международно присъствие. Седалището на компанията е в Лайден, Холандия, с филиал в Бостън, Масачузетс (САЩ).

Тематичните области са в хуманитарните и социални науки. Включени са издания и на тема биология. Езикът на статиите е английски. Чрез онлайн платформата на Brill се предлагат повече от 280 научни списания като 13 от тях са Open Access. При провеждане на търсене, резултатите с маркиран малък зелен правоъгълник предоставят пълнотекстов достъп.

  
deg

Безплатен достъп за периода октомври-ноември 2017 на адрес https://www.degruyter.com/

Специално приложение за 900 електронни списания. Това е едно от най-старите издателства в Германия, което публикува над 1800 нови заглавия всяка година в различни области, от които над 400 на абонаментен принцип, повече от 500 свободно достъпни списания и над 50 дигитални продукта. Над 70% от съдържанието е на английски език.

  
ceeol

Безплатен достъп през ноември 2017 на адрес https://www.ceeol.com/

Електронна библиотека Central and Eastern European Online Library (CEEOL) предлага богата колекция от пълнотекстово индексирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки. Преобладаващи са публикациите от и за Централна, Източна и Югоизточна Европа. До 2017г. CEEOL представя около 1500 заглавия на списания от 34 страни. Статиите в тях са публикувани на повече от 50 езика. Базата данни нараства всеки месец с около 4000 нови статии. Голяма част от списанията са представени в пълен архив. През 2016г. CEEOL започва да развива колекция от електронни книги. Новият проект на базата – Grey Literature Collection ще включва 1500 заглавия до края на 2017г.

  
emis

Безплатен достъп през февруари 2018 на адрес https://www.emis.com/

EMIS – информационни услуги за развиващите се пазари, е онлайн платформа, предлагаща трудно достъпна бизнес информация за развиващи се пазари, от местни и международни източници, осигуряваща достъп до хиляди профили на компании с финансови резултати, индустриални проучвания и анализи, макроикономически показатели, доклади за държавен риск и новини, като по този начин позволява детайлно анализиране на пазара.

  


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 20-11-2017
Real Time Web Analytics