Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с постоянен достъп - Абонамент на ЦБ на БАН
Действия към документ

Абонамент на ЦБ на БАН

Последна промяна 2016-08-19 09:59
 

Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

EBSCO host

EBSCOhost - мултидисциплинарна база данни, която е разработена специално за академичните институции и съдържа повече от 8 500 пълнотекстови списания, от които 7 300 са рецензирани; предоставя научна информация от почти всяка област на академичното знание.
Архивът на повече от 100 заглавия започва от 1887 г., а за повече от 1 400 заглавия е възможно да се правят справки по цитати. Списанията са публикувани в PDF формат, което ги прави леснодостъпни за потребителите.
Осигурен е достъп до 7 бази данни:
•    Academic Search Complete
•    Business Source Complete
•    Health Source: Consumer Edition
•    Library Information, Science and Technology Abstracts
•    GreenFILE
•    Teacher Reference Center
•    European Views of the Americas: 1493 to 1750

Инструкции и ръководства за ползване на продуктите може да намерите на следните адреси:
Въведение в EBSCOhost:
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/intro_to_ehost/intro_to_ehost.html
Ръководство за основно търсене :
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/basic_search/basic_search.html
Видеоръководство за разширено търсене:
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/adv_guided/adv_guided.html
Видеоръководство за създаване на личен акаунт (My EBSCOhost)
https://support.ebsco.com/training/flash_videos/my_ebscohost/myehost.html
Официален канал на EBSCO information service в Youtube: https://www.youtube.com/user/ebscopublishing
За допълнителна информация: http://support.ebsco.com

APS phisics.jpg

APS-A11 е платформа от научни списания, издавана от American Physical Society. Тя предоставя достъп до пълния текст на статии от най-високо качество в областта на физическите науки в онлайн формат насочени към студенти, научни работници и преподаватели. До 2010 г. в библиотеката по физика са получавани печатните версии на всички издания на Американското физическо дружество - това е един от най-търсените продукти в библиотеката на БАН.

JSTOR.jpg

JSTOR - мултидисциплинарна научна база данни с голям по мащаб и съдържание архив, който включва над хиляда водещи академични списания в различни области. Всички заглавия са представени в пълен текст от техния първи брой.  Абонирани са  само тези колекции, които отговарят на научните интереси на учените от БАН - Sciences and mathematics, Atrs, Humanities,History, Social Sciences, Law

  


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 18-01-2018
Real Time Web Analytics