Вие сте тук: Начало » Информационни услуги » On-line ресурси » On-line ресурси с постоянен достъп - Национален абонамент
Действия към документ

Национален абонамент

Последна промяна 2015-11-17 18:53
 

Достъпът до ресурсите е възможен от всеки IP адрес от мрежовото пространство на БАН. 

ScienceD2015

Пълнотекстова база данни, която съдържа над 2500 списания и над 20000 книги от областите:
- Физически и инженерни науки – инженерна химия, химия, компютърни науки, науки за земята и планетарни науки, енергетика, инженерни науки; материалознание, математика физика и астрономия.
- Науки за живота – селскостопански науки, биология, биохимия, генетика и молекулярна биология, науки за околната среда, имунология и микробиология, неврология.
- Здравеопазване – медицина и стоматология, науки за здравните работници, фармакология, токсикология и фармацевтични науки, ветеринарни науки и ветеринарна медицина
- Социални науки и хуманитаристика – изкуство и хуманитарни науки, бизнес, мениджмънт и счетоводство, науки за вземане на решения, икономика, иконометрия и финанси, психология, социални науки

Scopussmall2015 

Най- голямата реферативна и цитатна база от данни, която индексира рецензирани литературни източници БД разполага с интелигентен инструментариум за проследяване, анализ и визуализиране на научните изследвания.Обхваща следните тематични области:
• Науки за живота – над 4300 заглавия на научни списания
• Здравеопазване – над 6800 заглавия на научни списания и 100 % покритие на БД MEDLINE
• Физически науки – над 7200 заглавия на научни списания
• Социални и хуманитарни науки – над 5300 заглавия на научни списания.

ThomsonReuters.jpg 

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present)
- предоставя достъп до водещата световна научна литература във всички тематични области, като освен търсене и извличане на библиографско-реферативна информация, към всеки открит запис са включени и библиографските цитирания, позовавания.
- създава визуално представяне на цитатните отношения чрез карта на цитиранията;
- документира цитатната активност и тенденциите графично чрез отчет на цитиранията;
- употребява аналитичен инструментариум за идентифициране на тенденции и модели в онлайн научната комуникация.

Презентация, представена по време на семинара, организиран от ЦБ-БАН на 18.06.2015 г. Поради големият си размер, тя е разделена на 4 части. ч.1, ч.2, ч.3, ч. 4

mendeley-logo copy2015.jpg">

Институционалната версия на Менделей​ е инструмент,​​ който ​предоставя следните функции​ ​​за библиотеката:​

Поддържане на институционален онлайн профил спубликациите​ на авторитеи анализ на четенето ​им​. ​Това става като ​всеки учен се регистрира и си прави папка My Publications, ​а ​общата статистика за всички публикации се наблюдава​.

Анализ на читателската аудитория.​

​Възможност за измерване на "Impact"-а на публикациите​ ​(колко пъти са четени и сваляни).

Сравнение ​на "Impact"-а на публикациите с други институции.

Уеб ​груп​и ​​на ​членовете на институцията​ ​- групи по​ дисциплини​, проекти и т.н.

Възможност ​на учените да ​използва​т​ над 7000 стилове за цитиране и/или създаване на собствени​, т.е. служи като софтуер за цитиране.​

​Връзка към OpenURL резолвери.

​С​валяне и поддържане на ​онлайн ​А-Я списък на абонираните списания от всички абонирани ресурси​ (без достъп до тях през Mendeley)​.

Институциалната версия (MIE) разширява анализа на научноизследователската дейност на ниво университет или институт. Версията ​ ​предлага  мрежово онлайн пространство, както и табло за анализи за ​​библиотекарите.

​Повече на: ​https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/Mendeley-Institutional-Edition1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 23-01-2018
Real Time Web Analytics