Вие сте тук: Начало

На 4 юли 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе публичното представяне на проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Водещата организация е Софийският уневерситет „Св. Климент Охридски“ (СУ), като заедно с него участват още 11 научни, образователни и културни институции: Технически университет – София (ТУ), Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА), Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН(НИГГГ), Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ), Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк), Институт за литература при БАН (ИЛ), Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ), Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и Регионален исторически музей – София (РИМ). Освен основните участници в проекта са включени и асоциирани партньори, сред които е и Централна библиотека на Българска академия на науките. 

Повече за проекта: http://www.nasledstvo.bg/
За връзка с екипа на проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg

  

logoBulletin.jpg
 

 

 

title_small

Библиотечна система на БАН.
Справочник 2018

 

 

34

Българистика

Брой 34-2017


      

 

 

 


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 23-09-2018
Real Time Web Analytics