Вие сте тук: Начало » Други списания, публикувани в нашия сайт » Редакторска колегия
Действия към документ

Редакторска колегия

Последна промяна 2010-06-04 13:05
 

ed

Editorial Board

Редколегията на сп. ,,Психологични изследвания”:
Горе - отдясно/наляво – ст.н.с. ІІ ст. д-р Антоанета Христова – Гл. редактор; ст.н.с. І ст.
д-р Божидар Димитров, дмн – Директор на Института по психология при БАН; ст.н.с.
Димитър Щетински; ст.н.с. ІІ ст. д-р Йоланда Зографова – Зам. гл.-редактор;
Долу – отдясно/налява - ст.н.с. ІІ ст. д-р Елиана Пенчева; ст.н.с. д-р Веселина Русинова;
ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Божинова и технически секретар на списанието – Мая Конова

   

    

    

   

    

    

    

   

   


1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 22-07-2018
Real Time Web Analytics