Вие сте тук: Начало » Issue 11-12 (76), Year VII, November-December 2013
Навигация
« Февруари 2018 »
Не По Вт Ср Че Пе Съ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
 
Действия към документ

Issue 11-12 (76), Year VII, November-December 2013

Последна промяна 2014-04-28 12:37
 

Новини

Архивът на академик В. И. Пичета като документален източник за историята на страните от Източна Европа - к. и. н. Н. М. Осипова Нестинариана. Справочно-енциклопедично трикнижие. Отзив – Д. Атанасова

Велико Търново в полезрението на пътеписната литература през ХVI – ХIX век – П. Владева

Изложби в централната сграда на БАН. – Л. Чолпанова и Е. Волева

Предстоящи годишнини на членове на БАН (2007-2013). – Ст. Хрусанова

Книги от Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”, постъпили във фонда на Централната библиотека на БАН - Е. Станчева

 

Редакционна колегия: ас. Даниела Атанасова /отг. ред./, Лидия Чолпанова, Стефка Хрусанова, Евгения Станчева, доц. д-р Никола Казански

Компютърна обработка на изображения и текст: Петър Първанов (Parvanov@cl.bas.bg)

 

Адрес за кореспонденция

гр. София 1040

ул. “15-ти ноември” №1

тел: 979 53 79, 979 52 54 

http://www.cl.bas.bg

E-mail: refer3@cl.bas.bg, refer2@cl.bas.bg, refer1@cl.bas.bg1040 София, ул. "15 ноември" 1   телефон: (02) 987 8966, факс: (02) 986 2500
Последна промяна: 22-02-2018
Real Time Web Analytics